องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
E-Service แจ้งไฟแสงสว่างชำรุดกรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง