องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จัง..>>>

3 ส.ค. 66 (20)

     โครงการนวัตกรรมสร้างสุขโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมื่นไวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินด..>>>

3 ก.ค. 66 (26)
 1. ซื้ออุปกรณ์สาธิตการทำกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566 7

 2. ซื้อชุดแต่งกายให้คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาฯการแข่งขันกีฬา อบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566 5

 3. ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 6

 4. จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 86-4343 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 7

 5. เช่าเวทีเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ตำบลหมื่นไวยประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 8

 6. จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 86-4343 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 8

 1. รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 26 เม.ย. 66 138

 2. ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 29 พ.ย. 64 203

 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 8 พ.ย. 64 195

 4. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 208

 5. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 227

 6. ประกาศผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศผลการเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 225

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 เม.ย. 65 220

 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 174

 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 199

 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 197

 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 166

 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 192

 1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 15 พ.ย. 66 20

 2.
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 15 พ.ย. 66 14

 3.
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 7 พ.ย. 66 12

 4.
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 7 พ.ย. 66 10

 5.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 9 ส.ค. 66 100

 6.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 9 ส.ค. 66 93

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.107.142
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17699 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 115918 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550