องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

 

นาย ชัยวัฒน์ สายภักดี
Mr.Chaiwat Saiphakdee

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ภาพกิจกรรม

     ์No Gife Policy

28 เม.ย. 65 (15)

     วันที่ 11 เมษายน 2565 นายชัยวัฒน์ สายภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ..>>>

11 เม.ย. 65 (16)
 1. จ้างเหมารถแม๊คโครปั้นคันคูน้ำ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 1

 2. จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565 2

 3. จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.หมื่นไวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 4

 4. จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด อบต.หมื่นไวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 4

 5. จ้างเครื่องจักรขนย้ายดิน และขุดลอกวัชพืช ภายในตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 6

 6. จ้างเครื่องจักรขนย้ายดิน และขุดลอกวัชพืช ภายในตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 4

 1. ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 29 พ.ย. 64 9

 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 8 พ.ย. 64 15

 3. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบหลายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 18

 4. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 11

 5. ประกาศผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศผลการเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 24

 6. แบบสรุปราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ประกาศและเอกสารประกวดราคา หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ก.ย. 64 5

 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 18 เม.ย. 65 8

 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 6

 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 14 ม.ค. 65 4

 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 2

 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 12 ม.ค. 65 3

 6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 6

 1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 4 ส.ค. 65 4

 2.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 4 ส.ค. 65 5

 3.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 4 ส.ค. 65 5

 4.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 25 ม.ค. 65 15

 5.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ครั้งแรก องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 11 ม.ค. 65 13

 6.
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย 6 ม.ค. 65 9

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.65.220
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 79 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4326 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 95114 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 กันยายน 2550