องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
การบริการพื้นฐาน

  


การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม   
        จากถนนมิตรภาพสี่แยกประโดก-บิ้กซีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิริราชธานีซึ่งเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ประมาณ 700 เมตร หรือจะเดินทางโดยรถประจำทางให้บริการจำนวน 2 สาย คือสายหมื่นไวย - บขส.เก่า และสาย 7 ประโดก-หัวทะเล ราคา 7 บาทตลอดสาย รวมจำนวนเกือบ 40 คัน โดยวิ่งวันละ 16-17 เที่ยว/วัน
การโทรคมนาคม
      โทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง
การไฟฟ้า
      หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 - 9 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 3,048 ครัวเรือน ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ลำน้ำ , ลำห้วย 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      ฝาย 3 แห่ง , บ่อน้ำตื้น 34 แห่ง , บ่อโยก 9 แห่ง , ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ,คลองชลประทาน 4 แห่ง


ศักยภาพของพื้นที่
~ ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง
~ พื้นที่เป็นที่ลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
~ และคลองชลประทานไหล่ผ่านเหมาะสำหรับการทำการเกษตร
มีสินค้าที่มีชื่อเสียงคือ "ขนมจีนประโดก"

~
จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)     1. ทิศใต้และทิศตะวันออกติดเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และติดถนนสายมิตรภาพ- หนองคาย ห่างจากสถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) ประมาณ 5 กิโลเมตร ทำให้การคมนาคม สะดวกสบาย
    2. ทิศเหนือติดถนนสายเลียบเมือง(บายพาส) ผ่านสามแยกปักธงชัย - ขอนแก่น
เหมาะสำหรับการทำโกดังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    3. มีสถานศึกษาหลายแห่งทำให้มีแหล่งธุรกิจมากมายเกิดขึ้น เช่น หอพัก ร้านอาหาร ฯลฯ
    4. เนื่องจากการคมนาคมสะดวกสบายทำให้มีธุรกิจบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย
 
 

>